آر اف آی دی RFID چیست ؟

RFID مخفف Radio Frequency Identification به معناي شناسايي به كمك امواج راديويي است.اين سیستم به شناسايي اشياء و اجسام در حال حركت و ساكن،به كمك امواج راديويي مي ‏پردازد. روش‏هاي شناسايي اشياء بااين سیستم،چند گونه ‏اند اما معمولي ‏ترين آنها،اختصاص يك شماره به هر شيء است.اين شماره روي تراشه ای متصل به يك آنتن ذخيره مي ‏شود.به مجموعه اين تراشه و آنتن،برچسب (Tag) مي ‏گويند.از اين آنتن براي انتقال اطلاعات تراشه به قرائتگر (Reader) استفاده مي‏ شود. اين قرائتگر امواج راديويي را ازبرچسب‏ ها دريافت و آن را به اطلاعات قابل انتقال به رايانه تبديل مي‏ كند و براي پردازش به رايانه مي ‏فرستد.

 

اين سيستم شامل برچسب (تراشه و آنتن) و يك قرائتگر با آنتن مربوطه است.قرائتگر امواج الكترومغناطيسي راارسال مي‏ كند. زماني كه اين امواج به برچسب مي‏رسند، برچسب به آنها پاسخ مي‏ دهد و اطلاعات از قبل ذخيره شده را براي قرائتگر ارسال مي‏ كند.

کاربردهای مختلف RFID:

 • مديريت و کنترل در کتابخانه Library Management
 • مديريت البسه Laundry management
 • مديريت فرآيند توليدات و توزيع مواد غذايي نظير فروشگاههای زنجيره ای   Supply chain management ياFood processing
 • کنترل و تعقيب اجسام حساس چون سيلندر گاز  Gas Cylinder tracking
 • کنترل و مديريت مواد مصرف شده Waste Management
 • کنترل و مديريت ترافيک Automotive - Auto ID
 • کنترل اسناد (محرمانه)
 • مديريت در نگه داری از سيستم ها
 • کنترل و مديريت حمل ونقل بسته ها Pallet Container Tracking
 • کنترل و مديريت پارکينگ ها Parking Access Control
 • کنترل و تعقيب کانتينرهای(هواپيما-کشتی-کاميون) مخصوص حمل بار Freight Container Tracking
 • کنترل و تعقيب در بيمارستان ها  Patient Tracking - ID Bracelets

 

انواع قرائتگر:

قرائتگر مي‏تواند در محل نصب ثابت باشد و براي محدوده خاصي طراحي شود و يا روي در ورود و خروج نصب،و براي محدوده 3 متر طراحي شود. قرائتگرهاي پرتابل دستي نيز وجود دارند كه مي ‏توانند متحرك باشند.

 

انواع برچسب:

برچسب‏ ها به سه نوع تقسيم مي‏ شوند:

 • منفعل (Passive)                                                        
 • نيمه فعال (Semi-passive)                           
 • فعال (Active)
 • بدون تراشه (Chipless)

   

  برد خواندن برچسب ‏ها به متغيرهاي بسياري بستگي دارد:از جمله فركانس عملكرد آنها و قدرت قرائتگر.

 • درتداخل با اشياي فلزي و يا ديگر قرائتگرها.

  (برچسب‌ RFID ) شامل يک تراشه‌ی الکترونيکی (electronic chip) و يک آنتن راديويي است که با هم به يک لايه‌ی زيرين متصل شده‌اند. اين برچسب‌ها به دو صورت فقط خواندنی (read-only) و خواندنی/نوشتنی (read/write) وجود دارند. برچسب‌های read-only مثل بارکدها هستند،با اين تفاوت که برای خواندن داده‌های ثبت‌شده بر روی آنها نيازی به اسکن کردن از فاصله‌ی نزديک و از روبرو نيست. برچسب‌های  read/write درست مثل ديسکت‌های کامپيوتری عمل می‌کنند علاوه بر خواندن اطلاعات آن‌ ها امکان نوشتن اطلاعات وتغيير و حذف آن‌ها به دفعات نامحدود نيز وجود دارد. اين خاصيت، دومين مزيت بزرگ RFID درمقايسه با سيستم‌های ديگر است. در حال حاضر از RFID برای کنترل و تشخيص هويت چهارپايان، رديابی پالت‌های حمل و نقل دريايي، مديريت موجودی انبارهای شرکت‌های بزرگ، کنترل کتاب‌ها در کتابخانه‌های بزرگ،کارت‌های تشخيص هويت اشخاص، سيستم‌های امنيتی و جاسوسی، و... استفاده می‌شود.

   

  مزايا RFID:

  1. اين سيستم نسبت به سيستم ‏هاي ديگر،اطلاعات بيشتري را در خود ذخيره مي‏ كند مثلاًحدودذخيره ‏سازي روي برچسب بين 8 تا 32 MB است؛در صورتيكه روي سيستم باركد فقط 20 كاراكتر داده ذخيره مي ‏شود.
  2. افزايش انعطاف پذيري عمليات
  3. افزايش سود و بهره ‏وري
  4. تسريع فرايندها
  5. كاهش افت ‏ها