بسته بندی و لیبلینگ

جمع آوری اطلاعات،فرایند تولید و ثبت اطلاعات در حجم بالا به صورت دستی و روش سنتی باعث به وجود آمدن اطلاعات با ضریب خطای بالا در مجموعه ها می شود . نرم افزار لیبلینگ و بسته بندی مبتنی بر بارکد باعث می شود اطلاعات بدون خطا و با سرعت و دقت بسیار در سیستم ثبت شود.وقتی سفارشی وارد چرخه تولید می شود،ابتدا در سیستم وارد می گردد و در حین ثبت سفارش حتی می توان موجودی محصولات را در انبار ملاحظه نمود و بر طبق فوریت تصمیم گیری کرد و در برخی مواقع می توان سفارشات را جا به جا نمود،وقتی سفارشی به تولید ختم می شود تمامی رویداد های تولید در سیستم ثبت می گردد و در نهایت به ایستگاه بسته بندی می رسد.در این ایستگاه لیبل نهایی صادر شده و بر روی محصول الصاق می گردد و به صورت اتومات در انبار محصول رسید شده و سند دریافت از تولید صادر می گردد.هنگام ارسال کالا نیز می توان سند خروج ثبت و حواله خروج طبق مشخصات ثبت شده صادر شود،مزیت اصلی این سیستم بارکدی بودن و ردیابی سریالی محصول در انبار است.

ویژگی های این راهکار:

  • محصولات و سفارشات زیاد به راحتی ردیابی می شوند و اطلاعت به صورت سیستمی ثبت می گردند.
  • ردیابی کالا و قطعات در انبار
  • وجود موجودی آنلاین